Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, Eftermiddag, 50 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 30 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-55649 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

 • VT 2023, Eftermiddag, 50 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 26 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-05649 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

  Registrering: 15 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Minst 22,5 hp från Svenska som andraspråk A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen samläses med Svenska som andraspråk B.

Om kursen

Läs- och skrivutveckling är av avgörande betydelse för den som lär sig svenska som andra språk, och hur gör man denna centrala del av andraspråksundervisningen bra? Kan läs- och skrivförmåga definieras på ett entydigt sätt? Vad innebär det för samhället när personer inte kan läsa och skriva, och vad innebär det för individen när förmågan saknas eller om man stöter på problem med läs- och skrivinlärning? Kursen ägnas åt faktorer som påverkar läs- och skrivutveckling när det sker på ett andraspråk och i olika åldrar. Vad är viktiga kunskaper som en lärare bör ha och hur kan kunskaperna bidra till att göra andraspråksundervisning bra?

Inom kursen får du genomföra observationer i undervisande klass och rapportera om detta på akademisk svenska. Kursen ägnas även åt vad forskning och erfarenhet visar om förutsättningar när kunskapsinhämtning sker på ett andraspråk, och kunskaper om detta som samtliga lärare bör ha, så att kunskaperna kan komma inlärarna/eleverna till godo i skolans alla ämnen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76