Flerspråkighet i samhället och hos individen, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 29 oktober 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-55625 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 27 juli 2023 – 27 augusti 2023

 • VT 2024, 50 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 24 mars 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-05625 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 14 december 2023 – 14 januari 2024

Behörighet: Minst 22,5 hp från Svenska som andraspråk A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen samläses med Svenska som andraspråk B.

Om kursen

Den här kursen riktar sig till alla som är intresserade av flerspråkighetsfrågor. Kursen handlar om flerspråkighet på såväl samhälls- som individnivå.

Ur ett samhällsperspektiv diskuterar vi bland annat olika språks status i det svenska samhället. För vilka funktioner används svenska och när används andra språk? Vad gör vi i Sverige för att garantera alla människors rätt till språk? Vilken roll spelar språkpolitiken för den språkliga mångfalden? Hur ser vi på inhemska minoritetsspråk och på nya immigrantspråk? Hur påverkade är vi av olika språkideologiska föreställningar, till exempel föreställningen att enspråkighet är det normala?

Ur ett individperspektiv diskuterar vi flerspråkiga talares språkliga resurser och praktiker, inklusive kodväxling och olika former av migrationsrelaterad språklig variation: Vilka är det som kodväxlar? När och varför används kodväxling? Vad fyller förortsslang för funktion? Vilka andra sorters "svenska med något utländskt" möter vi i Sverige idag? Och vad är egentligen pidgin- och kreolspråk?

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76