Språkhistoriska texter, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 30 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-55614 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

Behörighet: Svenska språket/nordiska språk A och B inklusive Svenska språkets historia, 7,5 hp, eller motsvarande

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Drick djupare ur svenska språkets källor och upplev närkontakt av tredje graden med runinskrifter, medeltida texter och äldre litteratur! I kursen Språkhistoriska texter får du lära dig att självständigt analysera texter från före vikingatiden fram till 1800-talet med avseende på struktur, ordförråd, stil och stavning. De viktigaste språkförändringarna från och med urnordisk tid uppmärksammas och gamla texter läses i original. Tyngdpunkten i kursen ligger på tiden fram till 1500-talet. Spännande språkminnesmärken avkodas, från gåtfulla runinskrifter över 1500 år gamla till texter av de största svenska författarna i äldre tid.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76