Praxisnära språkforskning, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 27 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-05655 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 13 mars 2023 – 26 mars 2023

Behörighet: 120 hp inklusive 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Språk och kommunikation i olika verksamheter är kursens fokusområde. Som praxisnära språkforskare vill vi vinna kunskap som är relevant för de personer vi forskar om och med. I kursen skaffar vi oss först en överblick över forskningsfältet praxisnära språkforskning och belyser särskilt områdets specifika metodiska och etiska utmaningar, men också dess möjligheter. Som student på kursen prövar du därefter själv på att arbeta praktiskt med praxisnära språkforskning genom att planera och genomföra ett mindre projekt på exempelvis ett företag, en myndighet, en skola eller inom någon annan verksamhet.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

David Håkansson

E-post: david.hakansson@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 63 93