Nordiska språk B, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-55645 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-05645 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

  Registrering: 15 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Minst 22,5 hp från Nordiska språk A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Lär dig mer om de nordiska språken och nordisk språksamverkan. I kursen får du fördjupad och nyanserad kunskap om skillnader och likheter mellan de nordiska språken, du dyker djupare in i svensk språkhistoria med läsning av källtexter, du lär dig att läsa och tyda fornisländska och du gör ett mindre vetenskapligt arbete om ett ämne som intresserar dig. Kursen består av fyra delkurser:

Språklig kontrast och kontinuitet i Norden - en kurs om skillnader och likheter mellan de nordiska språken. Du fördjupar dina kunskaper om de nordiska språken och om den språkliga mångfald som karakteriserar dagens Norden. Du får analysera skillnader och likheter mellan de nordiska språken utifrån aspekter som geografi, nation, samhälle och kultur. Kursen ger också kunskap om språkliga drag som skiljer dialekter från standardspråk och hur språklig kontakt mellan länderna har skett historiskt och hur den ser ut idag. Teman som behandlas är t.ex.  grannspråksförståelse, standardisering, talspråksvariation samt det flerspråkiga Norden. Kurslitteraturen är på svenska, danska och norska.

Svenska språkets historia - en fördjupningskurs i språkhistoria. Du lär dig att läsa och tolka texter från vikingatid till nutid, inklusive runtexter och texter på fornnordiska. Du får mer kunskap om vad som driver språklig förändring, hur den svenska grammatiken har förändrats och skriftnormer. I kursen får du också lära dig om ort- och personnamn.

Fornisländska - en kurs om fornisländska. Det fornisländska språket ger dig tillgång till ett av nordens främsta bidrag till världslitteraturen: de isländska sagorna, Snorres Edda och Eddadikterna. I denna kurs lär du dig grunderna i fornisländska och läser utdrag ur fornisländska sagor och dikter på originalspråk. Du analyserar texterna, lär dig fornisländsk ljudlära och grammatik och fyller på ditt fornisländska ordförråd. Du lär dig också om fornisländskan i förhållande till äldre och yngre svenska, vad som skiljer dem åt och vilka likheter som finns. Under kursens gång får du också kunskap om hur samhället såg ut när texterna skrevs och hur det påverkat texternas utformning.

Språkvetenskaplig fördjupning - en kurs där du får utföra ett mindre vetenskapligt arbete (liknande en B-uppsats). Du lär dig mer om språkvetenskapliga teorier och metoder och får kunskaper om vetenskapligt skrivande. Du får välja studie utifrån ett ämne som intresserar dig och får stöd i arbetet av både lärare och medstudenter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76