Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 30 oktober 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-55619 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 16 oktober 2023 – 29 oktober 2023

Behörighet: 120 hp varav 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av flerspråkighet och litteracitet, både ur ett didaktiskt och allmänt språkvetenskapligt perspektiv. Du fördjupar dig i teorier kring litteracitet och lär dig om begreppets historia och olika betydelser och tolkningar av litteracitet. Kursen utgår från en definition av litteracitet som deltagande i och medskapande av sociala praktiker, där text ingår på olika sätt. Det omfattar också attityder och värderingar kopplade till dessa praktiker.

Du lär dig mer om olika förutsättningar för litteracitet hos individer med olika åldrar och med språklig och social bakgrund. Du genomför avancerade analyser av andraspråks-talares litteracitetsutveckling och diskuterar didaktiska teorier som främjar litteracitet. Du lär dig också mer om hur litteracitet kan påverka delaktighet i textgemenskaper och sociala sammanhang.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76