Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 3), 20 veckor

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-55509 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Resultat på obligatoriskt språktest. Förtur till kursen ges till godkända studenter från Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 2). Förturen gäller vid direktövergång, men vid särskilda skäl kan förtur beviljas även för sökande med högst en termins uppehåll efter Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 2). För denna kategori krävs inget språktest i samband med anmälan.

  Registrering: 27 juli 2023 – 27 augusti 2023

 • VT 2024, 100 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-05509 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Resultat på obligatoriskt språktest. Förtur till kursen ges till godkända studenter från Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 2). Förturen gäller vid direktövergång, men vid särskilda skäl kan förtur beviljas även för sökande med högst en termins uppehåll efter Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 2). För denna kategori krävs inget språktest i samband med anmälan.

  Registrering: 14 december 2023 – 14 januari 2024

Behörighet: Grundläggande behörighet med undantag för kravet på kunskaper i svenska. (Undantag från kravet på kunskaper i engelska kan ges.) Förkunskaper i svenska krävs och styrks genom särskilt lokalt inträdesprov eller godkänt resultat på Förberedande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning/Behörighetsgivande utbildning i svenska, steg 2. Det godkända resultatet från Förberedande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning/Behörighetsgivande utbildning i svenska, steg 2 ger behörighet i två terminer efter avslutad kurs.

Anmärkning: Sökande kan utifrån resultatet på det obligatoriska språktestet komma att placeras på annan kurs/nivå än de sökt.

Om kursen

Behöver du behörighet i svenska? För dig med utländsk förutbildning som inte har svenska som modersmål och ännu inte har behörighet i svenska finns tre kurser på olika nivåer: Behörighetsgivande utbildning i svenska steg 1, 2 och 3. Varje steg innebär en termins heltidsstudier.

Utbildningens mål är att förbereda dig för studier vid svensk högskola eller universitet. Den kommunikativa förmågan övas både skriftligt och muntligt. Godkänt resultat på Behörighetsgivande utbildning steg 3 ger behörighet i svenska för högskoleutbildning i Sverige.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76