Myt, mysteriereligioner och mystik, 15 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-09601 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 20 december 2021 – 9 januari 2022

Behörighet: 30 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Om kursen

Kursen behandlar de för religionshistorien centrala begreppen myt, mysteriereligioner och mystik och yttringar av dessa fenomen i historia och nutid. Kursens första del ägnas åt antika och bibliska myter och teoretiska diskussioner kring begreppet "myt". I kursens andra moment behandlas några antika mysteriereligioner (såsom exempelvis pythagoréerna, Dionysoskulten och de eleusinska mysterierna) och deras relation till filosofiska och andra religiösa strömningar under den hellenistiska tiden. Kursens tredje del behandlar religiös mystik inom främst medeltida och senare tiders judendom, med fördjupande seminarier då kortare texter i översättning diskuteras och analyseras gemensamt. I alla tre delmomenten görs utblickar åt större politiska och religionshistoriska kontexter liksom till närliggande religions- och kulturområden.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Teologiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B

Box 511, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 2295

E-post: student@teol.uu.se

Studievägledningen

E-post: studievagledningen@teol.uu.se

Telefon: 018-471 21 85