Egyptens pyramider och tempel - en bild av världen, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • Sommar 2021, 50 %, Distans

  Startdatum: 7 juni 2021

  Slutdatum: 29 augusti 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2021

  Anmälningskod: UU-09583 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Föreläsningar ges via Zoom i realtid (ej obligatoriska).

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 17 maj 2021 – 30 maj 2021

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen har undervisningsuppehåll i juli (v 27-30) som innebär självstudier.

Om kursen

Kursen undersöker det fornegyptiska templets ideologiska förankring och kultisk-religiösa roll i samhället under 3000 år. Byggnadsmönster, dekorationsprogram och texter analyseras utifrån ett grundläggande arkitektur- och ritualteoretiskt perspektiv, medan administrativa papyri från 2300 f.Kr. ger en inblick i tempelfunktionärers och prästers vardag. Avslutningsvis ges även inblick i västerlandets tolkningar av Egyptens tempel och pyramider i ljuset av antikens traditioner och en allmänt bibelcentrerad historiesyn.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Teologiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B

Box 511, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 2295

E-post: student@teol.uu.se

Studievägledningen

E-post: studievagledningen@teol.uu.se

Telefon: 018-471 21 85