Gudstjänstens kropp, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 27 mars 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-09528 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

  Uppläggning för distanskurs: Distanskursen är nätbaserad och genomförs i en lärplattform. Kursen kräver aktivt och regelbundet deltagande i seminarier och examination. Dator med internetuppkoppling är en förutsättning för att kunna följa kursen. Två ej obligatoriska undervisningstillfällen vid Fjellstedtska skolan i Uppsala kommer att erbjudas.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 2

  Registrering: 20 december 2021 – 9 januari 2022

Behörighet: Fortsättningskurs i religionsvetenskap eller B-kurs inom något religionsvetenskapligt huvudområde

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kristen gudstjänst firas i gemenskaper formade av mänskliga kroppar. Men hur används kroppen i gudstjänstfirandet? Vilka kroppsliga positioner och uttryck framträder i olika traditioner? Vilken funktion fyller kropp och rörelse i lärande i gudstjänst och fromhetsliv och hur förhåller sig olika kroppsliga uttryck till de ord som används? Kursen behandlar kropp och materialitet i praktiskt religiöst liv, med fokus på kristna gudstjänsttraditioner i Sverige idag.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Teologiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B

Box 511, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 2295

E-post: student@teol.uu.se

Studievägledningen

E-post: studievagledningen@teol.uu.se

Telefon: 018-471 21 85