Att välja livsåskådning 2019/2020 (7,5 hp)

Behörighet: 120 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Anmärkning: Kursen ges i mån av resurser.

Om kursen

Den här kursen ger fördjupade kunskaper om den samtida diskussion som förs mellan företrädare för religiösa och sekulära livsåskådningar, den så kallade tro och vetande debatten. Frågor som behandlas är bland annat: Är det förnuftigt eller rationellt att tro på Gud idag? Vilka intellektuella utmaningar måste en jude, kristen eller muslim komma tillrätta med i dagens västerländska samhälle? Kan ett hållbart sekulärt livsåskådningsalternativ utformas? Kursens mål är också att uppöva en förmåga att självständigt bearbeta sådana problem som aktualiseras inom religionsfilosofi.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Teologiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B

Box 511, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 2295

E-post: student@teol.uu.se