Ryska C, 30 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, Blandad tid, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-58609 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 29 juli 2021 – 26 augusti 2021

 • VT 2022, Blandad tid, 100 %, Campus

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-08609 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 16 december 2021 – 13 januari 2022

Behörighet: Ryska A och minst 22,5 hp från Ryska B, inklusive delkurserna Grammatik, Skriftlig språkfärdighet och Muntlig språkfärdighet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Examensarbete ingår ej.

Om kursen

På kursen Ryska C fördjupar du dig i rysk syntax samt utvecklar dina färdigheter i skrift och tal. Du kommer också att få grundläggande kunskaper i rysk språkhistoria. Inom ramen för textkurserna jobbar du mycket med självständig läsning av fritt vald rysk skönlitteratur i original. Kursen består av 5 delkurser:

 • Grammatik, 5 hp
 • Skriftlig språkfärdighet, 5 hp
 • Muntlig språkfärdighet, 5 hp
 • Rysk text (obligatorisk och fritt vald), 7,5 hp
 • Ryska språkets framväxt, 7,5 hp
Upplägget ger dig möjlighet att kombinera dina studier med arbete eller andra utbildningar då C-kursen är uppdelad i två block, vardera på 15hp, som du kan läsa vid olika tillfällen. Ryska C 111 består av tre översta delkurser i listan ovan. Ryska C 112 utgörs av de två nedersta delkurserna i listan.
 
Efter denna kurs kan du om du vill göra praktik vid någon myndighet, företag eller organisation där kunskaper om det ryska samhället och färdigheter i ryska språket kan komma till användning. Läs mer om praktikkursen i respektive kursplan på https://moderna.uu.se/students/praktik/

Om den betydelse studierna i ryska hade för karriären säger Morris Wikström, journalist, som du kanske hört göra reportage i SR, följande:
"För mig har studierna i ryska vid Uppsala universitet varit extremt viktiga. I mitt yrkesliv har ryskakunskaperna givit mig många jobbmöjligheter och en kompetens som få andra har. På ett personligt plan innebar studierna i ryska också en möjlighet att utvecklas och lära känna en ny kultur och ett nytt samhälle som fortfarande fascinerar mig. Dessutom upptäckte jag genom ryskastudierna hur roligt det är med språkstudier och för varje nytt språk jag har lärt mig har jag insett hur hög kvalitet ryskaundervisningen vid Uppsala håller. Ingen annanstans har jag fått en så grundlig och språkvetenskapligt avancerad utbildning som när jag studerade ryska i Uppsala och det är kunskaper som varit avgörande för att kunna lära sig nya språk."

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31