Ryska D2, 15 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 50 %, Distans

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-58611 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Uppläggning för distanskurs: Kursen har några sammankomster i Uppsala för deltagande i seminarier och handledning, som även sker via internet. Det självständiga arbetet redovisas och ventileras vid terminens slutseminarium. Försvar av det egna arbetet är obligatoriskt.

  Antal obligatoriska träffar: 4

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 29 juli 2021 – 26 augusti 2021

 • VT 2022, 100 %, Distans

  Startdatum: 28 mars 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-08611 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Uppläggning för distanskurs: Kursen har några sammankomster i Uppsala för deltagande i seminarier och handledning, som även sker via internet. Det självständiga arbetet redovisas och ventileras vid terminens slutseminarium. Försvar av det egna arbetet är obligatoriskt.

  Antal obligatoriska träffar: 4

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 3 mars 2022 – 24 mars 2022

Behörighet: Ryska D1

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Anmärkning: Ryska D1 och Ryska D2 kan sökas till samma termin och läsas parallellt. Vid anmälan till samma termin till de båda kurserna ges dispens från behörighetskravet (Ryska D1).

Om kursen

På Ryska D2 genomför du ett självständigt arbete över ett tema inom rysk språkvetenskap, litteraturvetenskap eller realia. Efter utbildningen kommer du att kunna tillämpa grundläggande principer för ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.  Det innebär att bland annat att:

 • kunna formulera relevanta frågeställningar och problem
 • samla in, ordna och analysera material
 • på adekvat vetenskaplig nivå kunna presentera den genomförda undersökningen
 • kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten
Kursen utgör ett viktigt steg i din utbildning om du funderar på en forskarkarriär. Så här säger Jamie, en av våra tidigare studenter, Jamie Edwards, som idag är doktorand på University of Oxford:
"Mina studier i ryska i Uppsala gav mig en stark grund i det ryska språket och gjorde det möjligt för mig att fortsätta att fördjupa mina kunskaper om Ryssland och det ryska samhället. Jag har nu påbörjat en forskarutbildning, och dessa kunskaper fortsätter att vara väldigt viktiga, då de gör det möjligt för mig att ta del av rysk forskning och källmaterial."

Läs mer om Jamies forskning

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31