Serbiska/kroatiska/bosniska D 2019/2020 (30 hp)

HT19, 50 %, Distans

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-58806 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: Kursen ges på helt distans. Kunskapskontroll sker genom obligatoriska inlämningsuppgifter och hemtentamen på delkurs 2 (7,5 hp) och delkurs 3 (7,5 hp) samt ett självständigt arbete på delkurs 1 (15 hp).

Behörighet: Serbiska/Kroatiska/Bosniska B och minst 22,5 hp från Serbiska/Kroatiska/Bosniska C

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Kursen kan ställas in om det blir för få sökande.

Om kursen

Kursen ger dig säkra teoretiska och praktiska kunskaper i serbiska/kroatiska/bosniska. Dessutom ska den ge insikt i vetenskaplig metod och vetenskapligt arbete. Kursen består av tre delkurser:

  1. Examensarbete 15 hp
  2. Skriftlig språkfärdighet 7,5 hp
  3. De slaviska standardspråkens historia 7,5 hp

Mer information

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

Fax: 018-471 3480

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31