Modersmålslärarutbildning: Serbiska/kroatiska/bosniska 2019/2020 (30 hp)

HT19, Blandad tid, 33 %, Distans

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-58801 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen har en frivillig inledande träff i Uppsala. Övrig undervisning är nätbaserad. Studenten arbetar individuellt och hennes/hans aktivitet och engagemang är av avgörande vikt för arbetet på kursen. Tillgång till en internetansluten dator är en förutsättning.

Behörighet: Grundläggande behörighet och serbiska, kroatiska eller bosniska som modersmål, vilket kan styrkas med betyg i Modersmål 2 eller Hemspråk kurs B (eller motsvarande) eller godkänt resultat på ett behörighetsprov som anordnas av Institutionen för moderna språk.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen omfattar 30 hp och består av sex delkurser om 5 hp där två kurser läses parallellt under tre terminer. De två första terminerna läser du grammatikkurser vid Språkvetenskapliga fakulteten samtidigt som du studerar kurser i läroplanskunskap och didaktik vid Fakulteten för utbildningsstudier. Delkurserna vävs in i varandra genom att seminarier knyter an till läromoment i de parallella momenten.

Den avslutande terminen läser du kurser vid den Språkvetenskapliga fakulteten. Även här framhävs det didaktiska perspektivet genom seminarieuppgifterna.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

Fax: 018-471 3480

E-post: info@moderna.uu.se