Life drawing, 15 hp

Läsåret 2021/2022

 • Sommar 2021, 100 %, Campus

  Startdatum: 7 juni 2021

  Slutdatum: 15 augusti 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2021

  Anmälningskod: UU-04846 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Visby

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 29 april 2021 – 31 maj 2021

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 27500 kr

Studieavgift, totalt: 27500 kr

Anmärkning: KURSEN GES ONLINE på grund av rådande smittspridningsrisk!

Om kursen

Kursen ger en bred förståelse för gestaltningen av den mänskliga formen. Du får kunskaper i form, volym, perspektiv och anatomi samt i hur man använder sig av valörer, ljus och skugga. Vi studerar huvudets konstruktion och anatomi samt de stora muskelgrupperna och lär oss hur vi använder dem när vi konstruerar karaktärer. I kursen ingår modellstudier under handledning liksom teoretiska pass som ger fördjupning och användbara verktyg för fortsatta studier.

KURSEN GES ONLINE på grund av rådande smittspridningsrisk! Första veckan är en av de mest intensiva veckorna under kursen och har obligatorisk närvaro. Tillgång till skanner eller bättre kamera är önskvärt då uppgifter och teckningar skickas in digitalt.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för speldesign

Skeppsbron 24 (Björkanderska) 621 57 VISBY

Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby

E-post: gamedesign@speldesign.uu.se

Pernilla Persson

E-post: pernilla.persson@speldesign.uu.se

Telefon: 0498-10 82 65, 018-471 82 65