Svenska språket/nordiska språk D 2019/2020 (30 hp)

HT19, 50 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-55707 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Svenska språket/Nordiska språk A, B och C

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 50000 kr

Studieavgift, totalt: 50000 kr

Anmärkning: Kursen samläses med Masterprogram i svenska.

Om kursen

Kursen syftar till att du ska fördjupa och bredda dina kunskaper inom något område av ämnet samt fördjupa ditt vetenskapliga betraktelsesätt och utveckla din förmåga att genomföra vetenskapliga undersökningar och skriva vetenskapliga texter av olika slag. I kursen ingår att göra en självständig undersökning av ett problem med anknytning till svensk eller nordisk språkvetenskap. Utbildningen består av delkurserna:

  1. Teori och metod för nordister 7,5 hp
  2. Vetenskapligt skrivande på svenska 7,5 hp
  3. Examensarbete 15 hp

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76