Prov och bedömning i svenska och svenska som andraspråk, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, Eftermiddag, 25 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-05708 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 15 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Svenska 60 hp eller svenska som andraspråk 60 hp eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Bli bättre på att konstruera prov och att bedöma elevers provresultat. I kursen kommer du att fördjupa dig i prov- och bedömningsfrågor relaterade till ämnena svenska och svenska som andraspråk på högstadiet och gymnasiet. Kursen är utformad med särskilt fokus på provkonstruktion och bedömning utifrån nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, men även så kallad klassrumsbedömning i undervisningen utanför provsystemet kommer att behandlas. Bedömning av muntlig förmåga, läsförmåga och skrivförmåga blir viktiga områden i kursen, liksom bedömningsteori om validitet och reliabilitet, rättvisa och hållbarhet. Teori kommer att kopplas till praktik genom att du får analysera autentiska prov från något av svenskämnena.

Medarbetare i den grupp som tar fram nationella prov i svenska och svenska som andraspråk kommer att undervisa i kursen, och du kommer att praktiskt få pröva på bedömningsmetoder som används vid utvecklingen av nationella prov. Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och inlämningsuppgifter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76