Prov och bedömning i svenska och svenska som andraspråk, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, Kvällstid, 25 %, Distans

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-05711 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 2

  Registrering: 14 december 2023 – 14 januari 2024

Behörighet: Svenska 60 hp eller svenska som andraspråk 60 hp eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

I kursen kommer du att fördjupa dig i prov- och bedömningsfrågor relaterade till ämnena svenska och svenska som andraspråk på högstadiet och gymnasiet. Kursen är utformad med särskilt fokus på provkonstruktion och bedömning utifrån nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, men även så kallad klassrumsbedömning i undervisningen utanför provsystemet kommer att behandlas. Bedömning av muntlig förmåga, läsförmåga och skrivförmåga blir viktiga områden i kursen, liksom bedömningsteori om validitet och reliabilitet, rättvisa och hållbarhet. Teori kommer att kopplas till praktik genom att du får analysera autentiska prov från något av svenskämnena.

Medarbetare i den grupp som tar fram nationella prov i svenska och svenska som andraspråk kommer att undervisa i kursen, och du kommer att praktiskt få pröva på bedömningsmetoder som används vid utvecklingen av nationella prov. Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och inlämningsuppgifter.

Kursen vänder sig till dels dig som är utbildad ämneslärare i svenska och/eller svenska som andraspråk, dels dig som studerar till ämneslärare i något av svenskämnena.

Uppläggning för distanskurs: Kursen är en distanskurs och genomförs i lärplattform och genom Zoom-träffar. Tillgång till internetansluten dator med uppdaterad webbläsare och headset är nödvändigt. Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön och vänder sig till dig som känner dig bekväm med digitala undervisningsformat. Inlärning, kunskapskontroll och handledning sker via internet och schemalagda träffar är förlagda till eftermiddagstid med undantag för två campusträffar förlagda till fredagar. Du arbetar både enskilt och i grupp. Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen och skriftlig inlämningsuppgift som också redovisas och diskuteras muntligt.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76