Svenska språket A, 30 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-55722 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 27 juli 2023 – 27 augusti 2023

 • VT 2024, 100 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-05722 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 14 december 2023 – 14 januari 2024

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Funderar du på en framtid med svenska språket som ditt främsta arbetsredskap? Att ha bra kunskaper i svenska är fördelaktigt, oavsett vilken karriär du väljer. I kursen får du utveckla din kommunikativa kompetens samtidigt som du lär dig mer om det svenska språket ur ett vetenskapligt perspektiv. Du får kunskap om hur svenskan utvecklats och hur den ser ut i dag samt vilken plats den har i dagens samhälle. Med sin inriktning på både praktiska färdigheter och teoretisk fördjupning, i både tal och skrift, ger kursen en god grund för vidare studier samtidigt som din egen språkmedvetenhet utvecklas. Kursen består av följande delkurser:

Språkvetenskapliga perspektiv - en introduktion i att tänka kring vetenskapliga perspektiv på svenska språket. Du lär dig bland annat att ställa forskningsfrågor och att identifiera språkvetenskapliga ämnen. Kursen ger dig en god grund för fortsatta studier inom svenska språket.

Texter och samtal - en kurs i hur vi använder språket i texter och samtal. Du lär dig grunderna i textanalys och samtalsanalys. Vad kan vissa sätt att skriva på säga om en text och de budskap den förmedlar? Och hur är egentligen ett samtal uppbyggt?

Språkstruktur - en kurs i svensk grammatik. Du får kunskaper om språkets grammatiska funktion och om syntax, den struktur som orden har när de sätts ihop i en mening. Du lär dig mer om morfologi och semantik som handlar om ordbildning och ords betydelser. Du får också en inblick i grundläggande begrepp inom fonetik - hur språket låter och hur språkljud formas.                                                                                               

Svenskan i tid och rum - en genomgång av svenska språkets historia och förändring, från 1500-talet fram till idag. Genom att läsa texter från olika tider och lyssna på talspråk från olika områden får du överblick över svenskans grammatiska, dialektala och språkpolitiska förändringar. 

Tala och skriva - en praktisk kurs där du får öva på dina färdigheter i att skriva och tala. Du tränar på olika sätt att skriva och att hålla tal inför en grupp, färdigheter som kommer till nytta i de flesta sammanhang. Den här kursen är en bra förberedelse för fortsatta universitetsstudier.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76