Svenska språket B, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-55723 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-05723 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 15 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Minst 22,5 hp från Svenska språket A, eller Professionellt skrivande, 15 hp, samt Språkstruktur, 7,5 hp, och Svenskan i tid och rum, 7,5 hp, eller termin 1 på Språkvetarprogrammet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

I den här kursen dyker du djupare in i svensk språkhistoria med läsning av källtexter, du lär dig mer om hur språket samverkar med samhälle och normer, du får fördjupad och nyanserad kunskap om grammatik och du gör ett mindre vetenskapligt arbete om ett ämne som intresserar dig. Kursen består av fyra delkurser:

Grammatik, text och betydelse - en fördjupningskurs i grammatik. I kursen får du olika se grammatik ur olika perspektiv, du lär dig använda Svenska akademiens grammatik och du får en utökad och nyanserad bild av det svenska språkets struktur.

Svenska språkets historia - en fördjupningskurs i språkhistoria. Du lär dig att läsa och tolka texter från vikingatid till nutid, inklusive runtexter och texter på fornnordiska. Du får mer kunskap om vad som driver språklig förändring, hur den svenska grammatiken har förändrats och skriftnormer. I kursen får du också lära dig om ort- och personnamn.

Språket i samhället - en kurs om samverkan mellan språk och samhälle. Kursen bygger vidare på kunskaper om text- och samtalsanalys. Du lär dig termer för att beskriva språklig variation och hur variationen är kopplad till utomspråkliga faktorer. Du får mer kunskap om språkpolitik och språkvård i Sverige och du lär dig om sociolingvistiska teorier och metoder.

Språkvetenskaplig fördjupning - en kurs där du får utföra ett mindre vetenskapligt arbete (liknande en B-uppsats). Du lär dig mer om språkvetenskapliga teorier och metoder och får kunskaper om vetenskapligt skrivande. Du får välja studie utifrån ett ämne som intresserar dig och får stöd i arbetet av både lärare och medstudenter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76