Språkutvecklande arbetssätt i klassrummet, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, Eftermiddag, 25 %, Distans

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-55707 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen är en distanskurs och genomförs i digital lärplattform. Tillgång till en dator med en pålitlig internetanslutning, uppdaterad webbläsare och headset är nödvändigt. Kursen bygger på självstudier, grupparbeten och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön. Du ska känna dig bekväm med digitala undervisningsformat och kollaborativt lärande. Inlärning, kunskapskontroll och handledning sker via internet. Det förekommer nio schemalagda digitala träffar. Examination sker genom löpande skrivuppgifter och aktivt muntligt deltagande vid seminarier.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

Behörighet: Minst 60 hp i svenska språket eller 60 hp i Svenska som andraspråk.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen ger en teoretisk och praktisk grund till språkutvecklande arbete med elever i olika åldrar och lämpar sig såväl för lärarstudenter som för dem som redan jobbar som lärare. På kursen kommer du att vidareutveckla dina språkdidaktiska kunskaper, särskilt i fråga om sådana arbetssätt i klassrummet som kan stödja elevers utveckling mot en bred repertoar, både muntligt och skriftligt.

Under kursen varvas individuella uppgifter och gruppdiskussioner kring muntlighet, läsning och skrivning i klassrummet. Autentiska elevtexter och -tal analyseras och bedömningsmodeller för elevers muntliga och skriftliga utveckling används som analys- och bedömningsverktyg.

Kursen ges helt på distans, vilket ger dig möjlighet att planera dina studier på ett flexibelt sätt. Tänk på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76