Arameiska/syriska B, 30 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-56101 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges huvudsakligen som IT-baserad kurs genom universitetets lärplattform Studium med träffar via Zoom. Delkursen Funktionell grammatik I går som campuskurs under första halvan av vårterminen, men endast första tillfället har obligatorisk närvaro. I övrigt sker kontakt med lärare och kurskollegor via kursportalen eller e-post. Kursen examineras dels med skriftliga tentor i Uppsala, dels med hemuppgifter.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 4

  Registrering: 29 juli 2021 – 29 augusti 2021

Behörighet: Minst 22,5 hp från Arameiska/syriska A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen ger en vidgad förmåga att läsa, förstå och språkligt analysera klassisk syrisk text, mot bakgrund av ökade realiakunskaper. Den ger även grundläggande förmåga att använda den funktionella grammatikens begrepp på ett syriskt textmaterial. I kursen ingår också en översikt av den syriska litteraturens utveckling i dess historiska kontext.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52