Arameisk/syrisk litteratur, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 28 mars 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-06104 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges som IT-baserad kurs genom universitetets lärplattform Studium. Den kommer att ha träffar via Zoom. I övrigt sker kontakt med lärare och kurskollegor via kursportalen eller e-post. Examination sker genom en skriftlig hemtentamen samt en kortare uppsats (3-6 A4) över en vald text.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 14 mars 2022 – 27 mars 2022

Behörighet: Arameisk/syrisk historia, 7,5 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen ingår även som delkurs i Arameiska/syriska B och kan inte läsas tillsammans med denna.

Om kursen

Kursen ger en grundläggande introduktion till den klassiska arameiska/syriska litteraturen och de viktigaste författarna inom denna.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52