Introduktionskurs i turkiska språk 2019/2020 (22,5 hp)

HT19, Kvällstid, 75 %, Distans

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-57213 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: All undervisning ges på distans. Antal träffar på nätet är 30 och 1 träff (icke obligatorisk) på campus. Deltagande i undervisningen rekommenderas. Vidare är det obligatoriskt att hålla regelbunden kontakt med lärarna. Examination omfattar båda skriftliga och muntliga prov samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Tentamen genomförs på distans via internet.

Antal träffar för distans: 1

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 33750 kr

Studieavgift, totalt: 33750 kr

Om kursen

Turkiska språk talas av över 120 miljoner på ett stort område som sträcker sig från Balkan över Centralasien ända till Norra Ishavet. Turkiska språk är belagda sedan 700-talet och senare representerade av en rad litteraturspråk som till exempel fornujguriska, tjagataiska och osmanska. Det finns idag tjugo turkiska skriftspråk, däribland turkietturkiska, azerbajdzjanska, turkmeniska, uzbekiska, tatariska, kazakiska, kirgiziska, ujguriska och jakutiska. Då de flesta turkspråk är relativt lika varandra, är det förhållandevis lätt att lära känna flera av dem.

Turkiska språk företräder en språktyp som har stor utbredning i världen. Då deras struktur avsevärt avviker från den indoeuropeiska, är de också intressanta för studerande i allmän språkvetenskap. Turkietturkiskan är det kulturellt och politiskt viktigaste turkspråket. Det är också ett stort invandrarspråk i Sverige och andra nordvästeuropeiska länder. I grundutbildningen läggs särskild vikt vid turkietturkiska. Dessutom förmedlas grundläggande kunskaper om de turkiska folkens språk, litteratur, historia och kultur.

Kursen ger en introduktion till och grundläggande kunskaper i det samtida turkietturkiska litteraturspråkets grammatik (ljudlära, formlära och satslära). I slutet av kursen kommer du att ha grundläggande kunskaper i turkiska, kunna läsa elementära texter på språket och tala om vardagliga ämnen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se