Tyska A1 2019/2020 (30 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-58900 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

HT19, 50 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-58903 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-58921 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Freiburg im Breisgau

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-08900 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT20, 50 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-08903 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet och Tyska 3, Engelska 6 eller Tyska steg 3, Engelska B (områdesbehörighet A2/2) eller Introduktionskurs i tyska I och II

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Sökalternativet med anmälningskod UU-58921 är i sin helhet förlagd till Freiburg, Tyskland.

Saknar du behörighet (steg 3 i tyska från gymnasiet eller Introduktionskurs II i tyska), men har motsvarande kunskaper i tyska språket? Då har du möjlighet att pröva dina kunskaper i tyska genom ett särskilt prov som ges vid Institutionen för moderna språk. Mer information om detta hittar du på institutionens hemsida www.moderna.uu.se
Om du söker kursen på sen anmälan har du inte möjlighet att göra behörighetsprovet.

Om kursen

Detta är en kurs för dig som vill förbättra din språkfärdighet i tyska och vill få en säker grund för den praktiska användningen av språket. Kursen är brett upplagd och erbjuder en genomgång av tyskans uttal, språkstruktur och ordförråd och syftar till att träna språket i tal och skrift. Du får även läsa och diskutera texter av några av 1900-talets största tyskspråkiga författare. Utöver språkfärdighetsträning och litteraturläsning får du en översikt över Tysklands geografi, ekonomi, politik samt inblickar i konst och musik. Även information om Österrike och Schweiz ingår. Genom kursen får du en introduktion till många olika aspekter på samhällslivet och -utvecklingen, såväl kronologiskt som tematiskt.
Tyska A1 riktar sig till dig som redan har kunskaper i tyska förvärvade på gymnasiet, på universitetet, inom hemspråksundervisningen eller genom självstudier.
Undervisningen i Tyska A1 sker i lektionssalar och i språklabb under dagtid. Inom några utvalda delmoment undervisas du på tyska bl.a. av våra gästlärare från Tyskland. Som studerande i tyska erbjuds du också att delta i ett flertal aktiviteter som organiseras av oss som t.ex. tandem-partnerskap och filmkvällar.
Tyska A1 kan du studera på heltid eller halvfart. Läser du kursen på halvfart kan du kombinera Tyska A1 med t.ex. andra studier. Kunskaper förvärvade inom kursen är användbara för fortsatta studier av tyska eller studier där dessa kunskaper är meriterande.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

Fax: 018-471 3480

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31