Introduktionskurs I i tyska 2019/2020 (15 hp)

HT19, Kvällstid, 50 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-58917 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Anmärkning: Introduktionskurs I och II ger tillsammans särskild behörighet till Tyska A1.

Om kursen

Detta är en kurs för dig som vill lära dig ett av Europas största språk. I kursen får du grundläggande kunskaper och färdigheter i tyska samt insikter i de tyskspråkiga ländernas kultur, politik och samhällsutveckling. Den ger en bred introduktion till det tyska språket. Du får träning i kommunikation i tal och skrift i vardagliga situationer, grunderna i tyskans uttal, grammatik och ordförråd, läsning av enklare texter samt enklare hörförståelseövningar.
Introduktionskurs I i tyska motsvarar nivån A1 enligt den Gemensamma europeiska referensramen för språk, GERS. Kursen ges under höstterminen på halvfart (15 hp) och omfattar cirka 14 föreläsningar, vilket innebär en föreläsning per vecka under kvällstid, samt arbete med kurslitteraturen. Den ger behörighet till Introduktionskurs II i tyska som ges under våren.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

Fax: 018-471 3480

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31