Affärstyska, 7,5 hp

Läsåret 2020/2021

 • VT 2021, Eftermiddag, 25 %, Campus

  Startdatum: 18 januari 2021

  Slutdatum: 6 juni 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2020

  Anmälningskod: UU-08939 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 21 december 2020 – 14 januari 2021

Behörighet: Minst 22,5 hp från Tyska A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Du som kan flera språk är idag väldigt attraktiv för arbetsgivare i hela världen. Med kunskaper i det tyska språket och med kunskaper om Tyskland - Sveriges största handelspartner - blir du intressant för den internationella arbetsmarknaden. Du tränar dina ämnesspecifika språkkunskaper i konkreta moment till exempel hur man skriver CV och brev samt hur man svarar i intervjuer. Här får du veta mer om näringslivet i Tyskland som till exempel företagspolicyer och miljöfrågor, nystartade företag och marknadsföring. En av kursens höjdpunkter är ett besök på Tysk-Svenska Handelskammaren, där du kommer att lära dig mer om affärsuppgörelser i interkulturella miljöer och om handelsrelationer.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31