Principer för och drift av elektriska fordon, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Distans

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-64310 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

  Uppläggning för distanskurs:

  Större delen av undervisningen sker på distans. Föreläsningar spelas generellt inte in utan ges i realtid. Närvaro via uppkoppling krävs vid seminarier samt andra examinerande moment. Zoom kommer att användas för digital kommunikation.
  Studenterna medverkar i grupper som lokaliseras på olika ställen i Sverige. Specifika platser planeras i Mälardalen (Eskilstuna, Södertälje, Västerås, Uppsala), västkusten (Göteborg, Trollhättan) och norra Sverige (Umeå, Luleå) samt möjligen i söder (Lund). Den exakta placeringen av projektgrupperna kommer att bestämmas av antalet studenter vid kursstart. Det måste vara tillräckligt många studenter som önskar vara på samma plats för att en projektgrupp ska placeras där. Sökande informeras av institutionen angående detta under urvalsprocessen. En grupp kan komma att vara på Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 3

  Antal frivilliga träffar på campus: 1

  Registrering: 15 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 65000 kr

Studieavgift, totalt: 65000 kr

Anmärkning: Kursen Batterier för elektromobilitet ges på engelska, övriga på svenska.

Om kursen

Kurspaketet består av fyra kurser som tillsammans ger en grundläggande förståelse om eldrivna fordon, deras huvudkomponenter och funktion samt konstruktion. Kurserna kan också läsas separat.

Kursen Introduktion till elektriska fordon ger dig bland annat en introduktion till olika drivlinor, såväl elektriska som diesel-/bensinbaserade drivlinor samt deras konstruktion, tillverkning, drift och underhåll.

Kursen Batterier för elektromobilitet ger dig en introduktion till batterier för elektriska fordon, deras grundläggande funktion, produktion samt användning.

Kursen Elkraftsystemet och det elektromekaniska framdrivningssystemet i fordon behandlar viktiga aspekter av dagens och framtida elnät som energibärare för elfordon. Vidare presenteras uppbyggnaden av det elektromekaniska framdrivningssystemet och dess ellager. Du lär dig att göra enklare beräkningar för konstruktion av en elektrisk drivlina.

I kursen Konstruktion av elfordon konstruerar och testar du under handledning en mindre elektrisk drivlina avsedd för cykel, skateboard eller moped/scooter eller dylikt.

Mer information

Kontakt

Institutionen för elektroteknik

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 752 37 UPPSALA

Box 65, 751 03 UPPSALA

Jan Sundberg

E-post: jan.sundberg@angstrom.uu.se

Telefon: 018-471 58 20