Vindkraft - energiberäkningar, projektering och drift, 30 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, Blandad tid, 100 %, Distans

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-68290 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kurspaketet ges som nätbaserad utbildning. Inlämningsuppgifter lämnas in i e-klassrummet och du får personlig feedback från läraren. Kursen innehåller även andra obligatoriska övningar. Diskussionsforum finns också tillgängligt. I kurspaketet används en Windows-programvara, windPRO.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 23 december 2021 – 16 januari 2022

Behörighet: Vindkraft - planering, 7,5 hp, Vindkraft - vindresurser, 7,5 hp, Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp och Vindkraft - teknik, 7,5 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 65000 kr

Studieavgift, totalt: 65000 kr

Om kursen

I kursen Vindkraft - energiberäkningar genomförs energiberäkning med vindatlasprogrammet windPRO och en WAsP-modul. Även beräkningar för ljud- och skuggpåverkan ingår. I kursen Vindkraft - installation, drift och underhåll utforskas olika skeden och aktörer i ett vindkraftsprojekts livscykel och inkluderar projektledning samt drift- och underhållsstrategier. I den sista kursen genomförs med utgångspunkt från de kunskaper som inhämtas i de föregående kurserna en förstudie för ett vindkraftsprojekt.

Mer information

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Studievägledningen

E-post: studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 45