Vindkraft - energiberäkningar, projektering och drift, 30 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, Blandad tid, 100 %, Distans

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-68290 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kurspaketet ges som nätbaserad utbildning. Inlämningsuppgifter lämnas in i e-klassrummet och du får personlig feedback från läraren. Kursen innehåller även andra obligatoriska övningar. Diskussionsforum finns också tillgängligt. I kurspaketet används en Windows-programvara, windPRO.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 0

Behörighet: Vindkraft - planering, 7,5 hp, Vindkraft - vindresurser, 7,5 hp, Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp och Vindkraft - teknik, 7,5 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 65000 kr

Studieavgift, totalt: 65000 kr

Om kursen

I kursen Vindkraft - energiberäkningar genomförs energiberäkning med vindatlasprogrammet windPRO och en WAsP-modul. Även beräkningar för ljud- och skuggpåverkan ingår. I kursen Vindkraft - installation, drift och underhåll utforskas olika skeden och aktörer i ett vindkraftsprojekts livscykel och inkluderar projektledning samt drift- och underhållsstrategier. I den sista kursen genomförs med utgångspunkt från de kunskaper som inhämtas i de föregående kurserna en förstudie för ett vindkraftsprojekt.

Mer information

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Studievägledningen

E-post: studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 45