Hem- och konsumentkunskap för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet, 45 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 50 %, Distans

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-F1030 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Lottning

  Uppläggning för distanskurs: Kursen innehåller 5 obligatoriska campusförlagda dagar/termin.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 5

  Registrering: 23 december 2022 – 8 januari 2023

Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Anmärkning: Denna utbildning ges på uppdrag av Skolverket inom Lärarlyftet. För Lärarlyftets kurser gäller särskilda bestämmelser. Läs mer på Skolverkets webbplats.

Om kursen

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas såväl teoretiska som praktiska kompetens för undervisning i hem- och konsumentkunskap åk 7-9. I kursen ingår ämnesteori, ämnesdidaktik och vidare bland annat bedömning och betygssättning. Kursen består av sju moment:

 • Introduktion till ämnet hem- och konsumentkunskap, 3 hp
 • Näringslära och livsmedelsvetenskap I, 6 hp
 • Matlagningsmetoder och hygien, 6 hp
 • Måltidsprocessen I, 7,5 hp
 • Konsumentkunskap med ekonomi, 7,5 hp
 • Näringslära och livsmedelsvetenskap II, 7,5 hp
 • Måltidsprocessen II, 7,5 hp

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kostvetenskap

BMC Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 560, 751 22 UPPSALA

Jörgen Byström

E-post: jorgen.bystrom@uu.se

Telefon: 018-471 18 43