Spanska för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet, 45 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-F2030 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Lottning

  Uppläggning för distanskurs: Nätbaserad kurs

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 0

Behörighet: Anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Anmärkning: Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i (lärarfortbildningen) Lärarlyftet enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats. Den som söker till denna kurs utan godkännande från (skol)huvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Målgrupp: Lärare som undervisar i åk 7-9
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Om kursen

Undervisningsspråket på kursen är spanska. Kursen syftar till att den studerande utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spanska och spanskundervisning. Den studerande skall även utveckla förmåga att koppla teoribildningar inom språkdidaktik samt ämnesstudier i spanska till praktisk tillämpning i undervisningen.
 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att arbeta som lärare i spanska inom grundskolans årskurser 7-9.

Kursen består av sex delkurser som omfattar ämnesstudier i spanska och ämnesdidaktik med fokus på undervisning i grundskolan.

 • Delkurs 1             Produktiva språkfärdigheter, 7,5 hp
 • Delkurs 2             Spanska som skolämne - teori och praktik, 7,5 hp
 • Delkurs 3             Kultur och samhälle i spanskundervisningen, 7,5 hp
 • Delkurs 4             Modern spanskspråkig litteratur och film, 7,5 hp
 • Delkurs 5             Grammatikens roll i spanskundervisningen, 7,5 hp
 • Delkurs 6             Tillämpad språkvetenskap, 7,5 hp
Antagna studenter har möjlighet att få tidigare kunskaper och färdigheter validerade för att tillgodoräkna sig delmoment eller delkurser. I samband med antagningsbesked informeras antagna studenter om hur ansökan om validering för tillgodoräknande inom Lärarlyftet skall göras.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Lärarlyftet vid Uppsala Universitet

E-post: lararlyftet@edu.uu.se