Spanska för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet 2020/2021 (45 hp)

HT20, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 16 januari 2022

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-F2030 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Lottning

Uppläggning för distanskurs: Nätbaserad kurs

Behörighet: Anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Anmärkning: Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i (lärarfortbildningen) Lärarlyftet enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats. Den som söker till denna kurs utan godkännande från (skol)huvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Målgrupp: Lärare som undervisar i åk 7-9
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Lärarlyftet vid Uppsala Universitet

E-post: lararlyftet@edu.uu.se