Spanska som skolämne - teori och praktik, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • Sommar 2023, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 5 juni 2023

  Slutdatum: 27 augusti 2023

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2023

  Anmälningskod: UU-80929 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 4 maj 2023 – 4 juni 2023

 • HT 2023, Blandad tid, 25 %, Distans

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-30913 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 27 juli 2023 – 27 augusti 2023

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Det krävs goda kunskaper i det spanska språket då både undervisnings- och examinationsspråket är spanska.

Om kursen

Spanskan är i dag väl etablerad inom ramen för skolämnet moderna språk. Att undervisa i spanska som främmande språk i skolan förutsätter, förutom goda ämneskunskaper och språkfärdighet, en ämnesdidaktisk kompetens som bland annat omfattar teorier om språkinlärning, läroplanskunskaper, kännedom om Europarådets referensram för språk, kännedom om aktuell språkdidaktisk forskning och kunskaper om betyg och bedömning. Inte minst ska spanskläraren kunna svara på frågorna vad, hur och varför gällande innehåll och arbetssätt för undervisningen.

Kursen vänder sig till dig som undervisar eller vill undervisa i spanska som modernt språk. Kursens övergripande mål är att du utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spanska som skolämne och spanska som främmande språk. Du ska även utveckla en förmåga att koppla språkdidaktiska teorier samt dina befintliga kunskaper i spanska till praktisk tillämpning i undervisningen.

Kursen omfattar:

 • centrala språkdidaktiska frågeställningar kring undervisningens innehåll och form i relation till skolans styrdokument och elevers förutsättningar för språkinlärning
 • teoribildning om språkinlärning i allmänhet och om spanska som främmande språk i synnerhet med fokus på tillämpning i undervisningen
 • orientering i Gemensam europeisk referensram för språk (GERS)
 • analys och diskussion av olika typer av bedömning och betygssättning
 • granskning av olika typer av läromedel samt utformande av eget material för undervisning i spanska.

Uppläggning för distanskurs: Kursen ges nätbaserat och innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarierna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Juanma Higuera

E-post: juanma.higuera@edu.uu.se

Telefon: 070-626 44 35