"Littérature(-monde)" i franskundervisningen, 7,5 hp

Läsåret 2020/2021

 • HT 2020, Blandad tid, 25 %, Distans

  Startdatum: 31 augusti 2020

  Slutdatum: 17 januari 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2020

  Anmälningskod: UU-30919 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges nätbaserat. Kursen innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan träffarna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 30 juli 2020 – 6 september 2020

 • VT 2021, Blandad tid, 25 %, Distans

  Startdatum: 18 januari 2021

  Slutdatum: 6 juni 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2020

  Anmälningskod: UU-80919 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges nätbaserat. Kursen innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan träffarna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 17 december 2020 – 24 januari 2021

Behörighet: 30 hp franska

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen vänder sig till lärare i franska i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt till lärarstuderande med franska som inriktning. Undervisnings- och examinationsspråket är franska

Om kursen

Kursens övergripande syfte är att studenten utvecklar kunskaper om litterära verk, dess betydelse och användning i språklärande, både från ett kommunikativt och interkulturellt perspektiv. Begreppet "Littérature-monde" kommer att vara i fokus i denna kurs, inte minst i urvalet av de studerade skönlitterära verken och dess betydelse i dagens litterära produktion på franska. Studenten ska dessutom genom denna kurs öka sin förmåga att praktiskt använda och integrera litteratur och litterära texter i språkundervisningen.

Kursen omfattar:

 • en historisk kontextualisering av den franskspråkiga litteraturen under 1900- och 2000-talet i förhållande till den nationella litterära produktionen
 • en teoretisk diskussion om begreppet "Littérature-monde", dess betydelse och innebörden i nutiden
 • litteraturhistoriska- och teoretiska redskap för att på djupet förstå de utvalda verkens tillkommande, utformning och reception
 • läsning av utvalda verk på franska
 • aktuella ämnesdidaktiska perspektiv kring interkulturalitet och dess förhållande till integrering av litteratur och litterära texter i språkundervisningen
 • en muntlig presentation
 • planering, genomförande och utvärdering av undervisning där litterära texter används som material

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Birgitta Hellqvist

E-post: birgitta.hellqvist@edu.uu.se