Flerspråkighet och den svenska skolan, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, Blandad tid, 25 %, Distans

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-30902 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen är i huvudsak nätbaserad, förutom två obligatoriska träffar på campus. I övrigt består undervisningen av sex seminarier och workshops som genomförs via verktyget Zoom. Kursen examineras skriftligt och muntligt, genom skriftlig tentamen och muntlig presentation.
  Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset är nödvändigt.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 2

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

 • VT 2023, Blandad tid, 25 %, Distans

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-80902 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen är i huvudsak nätbaserad, förutom två obligatoriska träffar på campus. I övrigt består undervisningen av sex seminarier och workshops som genomförs via verktyget Zoom. Kursen examineras skriftligt och muntligt, genom skriftlig tentamen och muntlig presentation.
  Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset är nödvändigt.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 2

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 15 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som är verksam lärare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Syftet är att du ska utveckla dina kunskaper om utveckling av flerspråkighet på individ- och samhällsnivå. Vidare ska du utveckla din förmåga att undervisa för att främja lärande i språkligt heterogena grupper samt få didaktiska verktyg för undervisning i språkligt heterogena grupper.

Kursen omfattar:

 • en orientering om skolans styrdokument när det gäller nyanlända och flerspråkiga elever
 • teoretiska perspektiv på utveckling av flerspråkiga litteraciter samt språk och identitet
 • didaktiska verktyg för arbetet i språkligt heterogena grupper.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Anne Reath Warren

E-post: anne.reath.warren@edu.uu.se