Språkvetenskap för lärare i franska 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, Blandad tid, 25 %, Distans

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-30916 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen genomförs med föreläsningar och seminarier i verktyget Zoom. Kommunikationen mellan lärare och studenter sker via e-post och i Zoom. Examinationen är löpande med seminarieuppgifter, individuella reflektioner och en individuell fördjupningsuppgift.

VT21, Blandad tid, 25 %, Distans

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-80916 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen genomförs med föreläsningar och seminarier i verktyget Zoom. Kommunikationen mellan lärare och studenter sker via e-post och i Zoom. Examinationen är löpande med seminarieuppgifter, individuella reflektioner och en individuell fördjupningsuppgift.

Behörighet: Lärarexamen och minst 30 hp franska.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen vänder sig till lärare i franska i grundskolan och gymnasieskolan och är en allmän introduktion till några huvudområden inom fransk språkvetenskap. Under kursen behandlas de språkvetenskapliga perspektiv som har direkt relevans för språkundervisning och språkutveckling. Språkvetenskapliga begrepp och metoder tillämpas som verktyg i undervisning franska som främmande språk samt i studenternas egen analys av autentiska elevtexter.
 
Kursen omfattar:

  • orientering i språkdidaktisk teoribildning i ett undervisnings- och inlärningsperspektiv
  • praktiskt arbete med språkdata och övningar i tillämpning av språkvetenskapliga begrepp
  • analys och diskussion kring lärares behov av språkvetenskaplig kompetens i undervisningen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Birgitta Hellqvist

E-post: birgitta.hellqvist@edu.uu.se