Engelska som lingua franca (ELF) i undervisningen i engelska som främmande språk, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • Kursen är inställd.

  HT 2022, Blandad tid, 25 %, Distans

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-30906

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen genomförs med gemensamma föreläsningar och gruppseminarier i verktyget Zoom. Kommunikationen mellan lärare och studenter sker via mejl och i Zoom. Examinationen är löpande med seminarieuppgifter, individuella reflektioner och en individuell fördjupningsuppgift. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset är nödvändigt.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

 • VT 2023, Blandad tid, 25 %, Distans

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-80906 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen genomförs med gemensamma föreläsningar och gruppseminarier i verktyget Zoom. Kommunikationen mellan lärare och studenter sker via mejl och i Zoom. Examinationen är löpande med seminarieuppgifter, individuella reflektioner och en individuell fördjupningsuppgift. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset är nödvändigt.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 15 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Lärarexamen och 45 hp engelska.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Anmärkning: Det krävs goda kunskaper i det engelska språket då både undervisnings- och examinationsspråket är engelska.

Om kursen

Kursen vänder sig till verksamma lärare i engelska i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildning. Kursens ger en översikt av internationell kommunikation på engelska som lingua franca med ämnen som sträcker sig från studier av språkliga kännetecken till mer pragmatiska och situationsbundna frågor med fokus på hur effektiv kommunikation kan uppnås i sammanhang med engelska som lingua franca.

Kursen omfattaren orientering om de huvudsakliga tendenserna i forskningen om kommunikationen med engelska som lingua franca, en kritisk granskning av olika synsätt och perspektiv på fenomenet engelska som lingua franca, praktisk tillämpning för klassrumsundervisningen i engelska.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Stellan Sundh

E-post: stellan.sundh@edu.uu.se