Nyanlända elevers lärande - mottagande, inkludering och skolframgång, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, Blandad tid, 25 %, Distans

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-30911 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen innehåller två obligatoriska träffar på campus, en i samband med kursstart och en vid slutet av kursen. I kursen ingår också fem-sex obligatoriska nätbaserade undervisningstillfällen i verktyget Zoom. Kommunikationen mellan lärare och studenter sker via mejl och i Zoom. Kursen examineras skriftligt och muntligt genom skriftlig tentamen och muntlig individuell presentation.

  Antal obligatoriska träffar: 2

  Antal frivilliga träffar: 0

 • VT 2022, Blandad tid, 25 %, Distans

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-80911 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen innehåller två obligatoriska träffar på campus, en i samband med kursstart och en vid slutet av kursen. I kursen ingår också fem-sex obligatoriska nätbaserade undervisningstillfällen i verktyget Zoom. Kommunikationen mellan lärare och studenter sker via mejl och i Zoom. Kursen examineras skriftligt och muntligt genom skriftlig tentamen och muntlig individuell presentation.

  Antal obligatoriska träffar: 2

  Antal frivilliga träffar: 0

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen riktar sig lärare och skolpersonal som vill bidra till att stärka skolans förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning med hög och likvärdig kvalitet samt förbättra dessa elevers förutsättningarna för att nå skolans kunskapsmål. Kursen belyser och analyserar mottagande och inkludering av nyanlända elever ur olika perspektiv och utifrån olika forskningsområden.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Hassan Sharif

E-post: hassan.sharif@edu.uu.se