Kreativt skrivande för lärare - med fokus på USA, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, Blandad tid, 25 %, Distans

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-80927 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen är en distanskurs och genomförs i lärplattform. Kursen kräver aktivt och regelbundet deltagande i lärplattformens uppgifter och aktiviteter. Examination sker löpande genom deltagande i webbseminarier och genom inlämningsuppgifter och/eller hemtentor. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset är nödvändigt.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 15 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: 30 hp engelska

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Det krävs goda kunskaper i det engelska språket då både undervisnings- och examinationsspråket är engelska.

Om kursen

Kursen riktar sig till lärare i engelska i grundskolan, gymnasieskolan och i vuxenundervisning. Kursens syfte är att introducera dig i forskningsfältet kreativt skrivande samt att utveckla ditt eget skrivande och didaktiska kompetens i kreativt skrivande. Efter genomgången kurs förväntas du kunna:

 • analysera begrepp, teorier, metoder och resultat inom forskningsfältet kreativt skrivande
 • reflektera över sitt eget kreativa skrivande på engelska
 • analysera och motivera didaktiska val i den egna praktiken
 • implementera didaktiska metoder för kreativt skrivande i undervisningen
 • förmedla goda rutiner för skrivande till sina elever.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Maria Allström

E-post: maria.allstrom@edu.uu.se