Spanska som skolämne: Språklig variation, kultur och samhälle, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, Blandad tid, 25 %, Distans

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-80922 Anmälan

  Undervisningsspråk: Spanska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges nätbaserat. Kursen innehåller fem till sex nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarierna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 15 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Styrdokument och viss annan kurslitteratur är på svenska.

Om kursen

Kursen vänder sig till verksamma lärare i spanska. Den behandlar aktuella kultur- och samhällsfrågor i spansktalande länder med fokus på tillämpning i undervisningen. Kursinnehållet inriktas huvudsakligen på samhällsutvecklingen i den spanskspråkiga världen under de senaste åren. Kursen ger dig en ökad kunskap om samspelet mellan samhälle, språk och kultur samt utveckla idéer om hur detta kan användas för att berika spanskundervisningen.

I kursen ingår följande moment:

 • språkdidaktiska teorier som behandlar kulturens roll i språkundervisningen
 • sakprosatexter och tidningsartiklar samt diverse audiovisuella material som behandlas ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv
 • kulturell mångfald i den spanskspråkiga världen, varvid diskussion om språkliga, kulturella och sociala skillnader sker med utgångspunkt i begreppen språklig variation och interkulturell kompetens
 • användning av litteratur, film, musik och digital media som verktyg för att introducera omvärldskunskap och kulturella fenomen i spanskundervisningen
 • produktion av egna didaktiska upplägg för att integrera kultur- och samhällsfrågor i den egna undervisningen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Juanma Higuera

E-post: juanma.higuera@edu.se