Kursplan för Datorstödd konstruktion

Computer Aided Design

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE604
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • med viss färdighet hantera Word och Excel,
 • läsa och tolka ritningar enligt svensk standard,
 • skapa kompletta detalj- och sammanställningsritningar enligt svensk standard,
 • planera måttsättning efter funktionskrav och tillverkningskrav för en produkt,
 • toleranssätta ritningar enligt svensk standard,
 • med en metodik som ger stabila och lättredigerade modeller skapa 3D-solider och sammanställningar,
 • skapa sammanställningar med rörliga delar,
 • använda Product Data Management (PDM) för att konstruera produkter,
 • kombinera kunskaperna i ritteknik och CAD för att skapa ett komplett tillverkningsunderlag för en enklare produkt, innehållande modeller, sammanställningar samt detalj- och sammanställningsritningar.

Innehåll

Grundläggande funktionalitet i Word och Excel. Grunder i 3D CAD, modellering, sammanställningar och ritningar med Solid Works. Mekanismer, analysering, referenser, features, relationer, modelleringsteknik, Product Data Management (PDM).
Rittekniska grundbegrepp: Linjer, skalor, vyer, snitt, måttsättning, toleranser och ytjämnhet. Sammanställningsritning och detaljritning.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, datorövningar, inlämningsuppgifter och projektarbete.

Examination

Inlämningsuppgifter (1hp). Skriftligt teoriprov i ritteknik (3 hp), praktiskt prov i CAD vid kursens slut (4 hp) samt betygsatt projektarbete (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE600, 3D CAD.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Taavola, Karl Ritteknik maskinteknik : faktabok

  2. [rev.] uppl.: Ludvika: Athena lär, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Björk, Karl Formler och tabeller för mekanisk konstruktion : mekanik och hållfasthetslära

  7. uppl.: Märsta: Karl Björks förlag, [2013?]

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendier