Kursplan för Datorbaserad materialmekanik II

Computational Mechanics of Materials II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM136
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  120 hp. 15 hp matematik. Datorbaserad materialmekanik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna kunskap om linjär och icke-linjär materialmodellering och hur detta behandlas med finita elemementmetoder. 

 

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • särskilja olika linjära och icke-linjära elastiska modeller,
 • beskriva och tillämpa ramverket som definierar plasticitetsteorier,
 • tillämpa de antaganden och förenklingar som görs vid matematiska beskrivningar i materialmekaniken,
 • implementera plasticitetsmodeller i finita elementprogram,
 • självständigt programmera ett finita elementprogram som hanterar olinjära material.

Innehåll

Teori och matematiska beskrivningar av vanliga modeller inom olinjär materialmekanik (t.ex. icke-linjär elasticitet, viskoelasticitet, plasticitet, brott, skada).  Numerisk lösningsmetodik och praktisk implementering av konstitutiva ekvationer i finita elementmodeller.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, datorövningar

Examination

Inlämningsuppgifter som redovisas i skriftlig rapport.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Saabye Ottosen, Niels; Ristinmaa, Matti The mechanics of constitutive modeling

  1. ed.: Amsterdam: Elsevier, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Saabye Ottosen, Niels; Ristinmaa, Matti The mechanics of constitutive modeling [Elektronisk resurs]

  Amsterdam: Elsevier, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst