Kursplan för Economics: Microeconomic Theory

Economics: Microeconomic Theory

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE910
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-02-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2017
 • Behörighet:

  Kandidatexamen om 180 hp med minst 60 hp I nationalekonomi. Därutöver krävs 15 hp i statistik (eller närliggande ämne).

 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Mål

Upon completion of the course, the student is expected to have a sound understanding of the formal core theories of microeconomics.

Innehåll

Innehåll: This course provides deeper insights into the core elements of microeconomic theory such as consumer demand, producer supply and general equilibrium analysis. It emphasizes mathematical analysis in developing the theory, but also explores its relationship with graphical analysis and formal economic reasoning.The course begins with the mathematics of optimisation, the models of consumer and firm behaviour, and moves on to market coordination of individual decisions. The model is closed with the theory of general competitive equilibrium. While the course focuses on the theoretical framework of microeconomic analysis, there will also be some applications presented to illustrate the use of these analytical tools.

Undervisning

The course consists of a series of lectures and problem solving sessions.

Examination

The course will be concluded by a written exam. There are three grades: pass with distinction (VG), pass (G) and fail (U).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.