Kursplan för Linjär algebra med inriktning mot statistik

Linear Algebra for Statisticians

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST115
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-06-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-03-15
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 90 hp statistik.

 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått kursen skall

• känna till och kunna använda de linjära algebraiska räkneregler som ofta används i statistik

• kunna teorin för linjära ekvationssystem

• behärska matrisräkning

Innehåll

Vektorer, matriser, rang, invers, spår, determinant, ekvationssystem, egenvärden egenvektorer, olika faktoriseringar (singulärvärdes etc.), olika (typer av) specialmatriser (ex Cholesky, idempotenta), Jacobian.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar samt räkneövningar.

Examination

Examinationen sker dels genom ett skriftligt prov i slutet av kursen och/eller genom obligatoriska inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i masterprogrammet i Statistik. Kursen går på halvfart under första halvan av termin ett i masterprogrammet.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Anton, Howard; Rorres, Chris Elementary linear algebra : with supplemental applications /c Howard Anton, Chris Rorres

  11th. ed., International student version: John Wiley & Sons, cop. 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk