Kursplan för Kritiskt skapande

Critical Making

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD312
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-11-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i master- och magisterprogram i speldesign.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • identifiera teorier och metoder inom området kritisk HCI, speldesign och social rättvisa,
 • bedöma och jämföra teorier och metoder för praktisk användning i speldesign,
 • tillämpa teorier och metoder i speldesignspraxis, samt
 • utveckla ett självständigt forskningsprojekt med ett socialt rättvisemål efter eget val.

Innehåll

Kursen förmedlar en avancerad introduktion till kritisk spelframställning. Den gör studenter bekanta med tvärvetenskapliga teorier och metoder från HCI, speldesign och social rättvisa. Ett ämnesmässigt fokus läggs på tre områden av kritiskt arbete, ras, kön och funktion. Studenter engagerar sig i en konversation med dessa teman genom kritiska läsningar, diskussioner och speldesignuppgifter. För sitt slutprojekt använder studenter dessa teorier och metoder i ett självständigt forskningsprojekt med ett socialt rättvisemål efter eget val.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops.
​Kursen ges på engelska.

Examination

Kursen betygsätts enligt skalan "Väl godkänd", "Godkänd", eller "Underkänd". Examination sker genom uppgifter, aktiva deltagande i seminarier och genom en avslutande skrifligt uppgift. Bedömningen baseras också på studenternas tillämpning av teorier och metoder i praktiskbaserat arbete, muntliga prestationer i seminarier som t.ex. deltagande i speltestande och i form av kolligial kritik sessioner.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det
angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Fan, Lai-Tse; Grey, Kishonna; Kadir, Aynur How to Design Games that Promote Racial Equity

  University of Waterloo, 2021

  Link to Article (pdf)

  Obligatorisk

 • Foasberg, Nancy The Problematic Pleasures of Productivity and Efficiency in Goa and Navegador

  Analog Game Studies, 2016

  Link to Article (online)

  Obligatorisk

 • Perez, Caroline Criado Invisible Women : exposing data bias in a world designed for men

  London: Chatto & Windus, 2019

  Kapitel 1, The Male Default

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pozo, Teddy Queer Games After Empathy : Feminism and Haptic Game Design Aesthetics from Consent to Cuteness to the Radically Soft

  Ingår i:

  Game studies [electronic resource] : the international journal of computer game research.

  [S.l.]: Game Studies, c2001-

  vol. 18 (2018) nr. 3

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ratto, Matt Critical Making : Conceptual and Material Studies in Technology and Social Life

  Ingår i:

  The information society : an international journal

  New York: Crane Russak, 1981-

  vol. 27 (2011)

  s. 252-306

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Spiel, Katta; Gerling, Kathrin The Purpose of Play : How HCI Games Research Fails Neurodivergent Populations

  Ingår i:

  ACM transactions on computer-human interaction [Elektronisk resurs]

  New York, NY: The Association, 1994-

  vol. 1 (2020) nr. 1

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stone, Kara Time and Reparative Game Design : Queerness, Disability, and Affect

  Ingår i:

  Game studies [electronic resource] : the international journal of computer game research.

  [S.l.]: Game Studies, c2001-

  vol. 18 (2018) nr. 3

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk