Kursplan för Isländska 3

Icelandic 3

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS094
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Isländska 2, 7,5 hp, eller motsvarande

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-03 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i isländsk grammatik och ljudlära främst i praktiskt språkbruk och talspråk.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

- använda isländska artiklar och böcker i sina studier

- delta i enkla samtal om vardagliga ämnen

- översiktligt redogöra för huvudreglerna för konjunktiv i isländska.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar, särskilt uttalsövningar.

Examination

Skriftligt eller muntligt prov vid kursens slut.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov tre gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Texter

Ca 150 s. Texterna väljs i samråd med examinator.

Läroböcker

 • Ari Páll Kristinsson, The pronunciation of modern Icelandic : a brief course for foreign students

  3 ed.: Reykjavík: Málvísindastofnun Háskóla Íslands, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jón Gíslason, ; Sigrídhur Dagný Thorvaldsdóttir, Landsteinar : textabók í íslensku fyrir útlendinga

  Reykjavík: Málvísindasofun Háskóla Íslands, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jón Hilmar Jónsson, Islandsk grammatikk for utlendinger

  Reykjavík: Málvísindastofnun Háskóla Íslands, 1984

  Se bibliotekets söktjänst

 • Karlsson, Stefán Tungan - málfar og stafsetning

  Ingår i:

  Íslensk þjóðmenning : 6. Munnmenntir og bókmenning

  Reykjavík: Bókaútgáfan thjódhsaga, 1989

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mördhur Árnason, Málkrókar : Thaettir um íslensku - ambögur, ordhfimi og dagleg álitamál

  Reykjavík: Íslenski kiljuklúbburinn, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svavar Sigmundsson, d 1939- Textar Í Íslensku fyrir erlenda stúdenta

  3. útg.: Reykjavík: Málvísindasofnun Háskóla Íslands, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

Ordböcker

 • Leijström, Gunnar; Magnússon, Jòn; Jansson, Sven B. F. Isländsk-svensk ordbok.

  3., utvidgade uppl.: Stockholm: Rabén & Sjögren, 1972

  Se bibliotekets söktjänst

 • Aðalsteinn Daviðsson, ; Holm, Gösta, Svensk-isländsk ordbok. Saensk-íslensk orðabók

  Lund: Ekstrand, 1982

  Se bibliotekets söktjänst