Kursplan för Bibliografiskt projekt i biologi

Literature Project in Biology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG369
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-05-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2007-11-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 28, 2008
 • Behörighet: 120 hp, inklusive alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap. alt. 2) 90 hp biologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten:

 • kunna söka, värdera och sammanställa vetenskapliga publikationer inom ett valt forskningsområde.

 • med korrekt språk skriftligt presentera den vetenskapliga sammanställningen.

 • Innehåll

  En självständig genomgång och sammanställning av vetenskaplig litteratur inom ett valt forskningsområde genom litteratursök i databaser och bibliotek.

  Undervisning

  Kursen ges i form av individuell handledning.

  Examination

  För godkänt betyg fordras en godkänd skriftlig presentation av litteraturprojektet.

  Litteratur

  Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.