Kursplan för Isländska 1

Icelandic 1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS092
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-03-30
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  En B (områdesbehörighet 2). Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-03 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Mål

Kursen syftar till att ge en orientering om isländskans förhållande till övriga nordiska språk, särskilt svenska. Den ska ge grundläggande kunskaper i isländskans fonetik och grammatik och någon kännedom om ordbildningsläran.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

- läsa normala prosatexter på isländska med hjälp av ordböcker och andra hjälpmedel

- redogöra för modernt isländskt uttal och viktiga ljudförändringar (avljud, omljud, brytning) så att hon/han hittar i ordböcker

- analysera viktiga syntaxdelar i texten (predikat, subjekt, objekt)

- redogöra för kasusstyrning i isländskan och känna igen regelbundna kasus i texterna.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och övningar. Vissa moment kan vara obligatoriska.

Examination

Skriftligt eller muntligt prov vid kursens slut.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen kan inte ingå som huvud- eller biområde i en filosofie kandidatexamen. Kursen kan ingå som verktygskurs inom Masterprogram i svenska.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Texter

Ca 50 s.

Läroböcker

 • Baldur Jónsson, Isländska språket

  Ingår i:

  Nordens språk

  Oslo: Novus forl., 1997

  (1997) s. 161-176

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jónsson, Baldur Isländsk ordbildning på inhemsk grund

  Ingår i:

  Språk i Norden : årsskrift for språknemndene i Norden

  (1985) nr. 4 s. 5-12

  Se bibliotekets söktjänst

 • Benediktsson, Hreinn Islandsk språk

  Ingår i:

  Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid

  Malmö: Allhem, 1956-1978

  vol. 7 (1962) s. 486-493

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fries, Ingegerd Lärobok i nutida isländska : nybörjarbok med kommenterade läsestycken, grammatikdel med formlärans grunder samt ordboksdel = Kennslubók í nútíma íslenzku

  1. uppl. / b 5. tr.: Stockholm: Natur och kultur, 1993

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Halldór Halldórsson, Kring språkliga nybildningar i nutida isländska

  Ingår i:

  Scripta Islandica : Isländska sällskapets årsbok.

  (1962) s. 3-24

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jón Hilmar Jónsson, Islandsk grammatikk for utlendinger

  Reykjavík: Málvísindastofnun Háskóla Íslands, 1984

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jónsdóttir, Margrét Æfingar ásamt frönsku, sænsku og þýsku orðasafni og svörum við bókina Íslenska fyrir útlendinger.

  Reykjavik: 1990

  Valda övningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sigmundsson, Svarvar Texter í íslendsku fyrir erlenda stúdenta.

  2. utg.: Reykjavik: 1991

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svavar Sigmundsson, d 1939- Textar Í Íslensku fyrir erlenda stúdenta

  3. útg.: Reykjavík: Málvísindasofnun Háskóla Íslands, 1993

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wessén, Elias Isländsk grammatik

  [Ny utg.]: [Uppsala]: [Institutionen för nordiska språk, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ásta Svavarsdóttir, ; Margrét Jónsdóttir, Íslenska fyrir útlendinga : kennslubók í málfraedhi

  Reykjavík: Málvísindastofnun Háskóla Íslands, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

Ordböcker

 • Jansson, Sven B. F. Norstedts isländsk-svenska ordbok : [52.000 ord och fraser]

  7., oförändr. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Leijström, Gunnar; Magnússon, Jòn; Jansson, Sven B. F. Isländsk-svensk ordbok.

  3., utvidgade uppl.: Stockholm: Rabén & Sjögren, 1972

  Se bibliotekets söktjänst

 • Holm, Gösta; Adhalsteinn Davidhsson, Norstedts svensk-isländska ordbok : [76.000 ord och fraser

  4., oförändr. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Islandsk-dansk ordbog. : Supplement = Vidhbaetir Sigfús Blöndal, Sønderholm, Erik; Árni Bödhvarsson, ; Jakob Benediktsson, ; Halldór Halldórsson,

  Reykjavik: 1963

  Se bibliotekets söktjänst

 • Aðalsteinn Daviðsson, ; Holm, Gösta, Svensk-isländsk ordbok. Saensk-íslensk orðabók

  Lund: Ekstrand, 1982

  Se bibliotekets söktjänst

 • Árni Bödvarsson, Íslensk ordabók handa skólum og almenningi.

  Ny och revid. utg.: Reykjavík, c 1983: 1983

  Se bibliotekets söktjänst