Kursplan för Den moderna romanen

The Modern Novel

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV231
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-02-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2010
 • Behörighet:

  60 hp i ett ämne

 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Kursen är en fristående kurs på grundnivå, som även kan inräknas som valfri kurs i Litteraturvetenskap C samt inom ramen för Svenska 4. Kursplanen är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 22 februari 2010.

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om den moderna romanen, sådan den utvecklats sedan sekelskiftet 1900, genom att fokusera på ett antal centrala författarskap och texter där såväl tematiska, berättartekniska, politiska, filosofiska, estetiska som livsåskådningsmässiga aspekter behandlas. Kursen syftar även till att ställa utvecklingen av den moderna romanen i relation till samhällelig och social förändring.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

- kunna redogöra muntligen och skriftligen för den moderna romanens utveckling, utifrån berättartekniska, tematiska, estetiska, politiska, filosofiska samt livsåskådningsmässiga aspekter.

- uppvisa god kännedom om några centrala författarskap och verk från år 1900 och framåt.

- redovisa självständig och kritisk analysförmåga av moderna romaner utifrån de aspekter som angetts ovan.

- kunna relatera de behandlade romanerna till andra skönlitterära verk, samt till historisk, samhällelig och social förändring.

Innehåll

Kursen behandlar den moderna romanens utveckling från 1900-talet och framåt. Ett urval centrala verk samt kompletterande teoretisk litteratur kommer att studeras och analyseras under seminarierna. Både bredare intellektuella strömningars (såväl konstnärliga som filosofiska och politiska) och samhällsförändringars inflytande över romangenren kommer att uppmärksammas.

Undervisning

Arbetsformerna utgörs av seminarier och i förekommande fall av föreläsningar och arbete i grupp.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och i övriga förelagda övningar (obligatorisk närvaro) samt genomförande av en skriftlig uppgift. Kursen bedöms med betygen VG, G eller U.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Nedanstående litteraturlista är endast att betrakta som ett ramförslag ur vilket urval göres för varje undervisningskurs. Både primär- och sekundärlitteratur kan komma att justeras, exempelvis med hänsyn till texternas tillgänglighet och ändrat forskningsläge.

Skönlitteratur

Observera att angivna skönlitterära utgåvor/upplagor kan bytas ut mot tidigare eller senare fullständiga utgåvor.

 • James, Henry The Ambassadors

  Utgiven första gången 1903. Alternativt läses The Golden Bowl (1904)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Proust, Marcel Vallquist, Gunnel På spaning efter den tid som flytt. : 1 Swanns värld

  Stockholm: Bonnier, 1993

  Utgiven första gången år 1913.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Undset, Sigrid Kristin Lavransdatter : Kransen

  2. oppl.: Oslo: Aschehoug, 1995

  Del 1 av Kristin Lavransdotter. Utgiven första gången 1920.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mann, Thomas Döden i Venedig och andra berättelser

  [Ny utg.]: Stockholm: Bonnier, 1987

  Läses: Döden i Venedig. Utgiven första gången 1912. Alternativt läses Bergtagen (1924) eller Doktor Faustus (1947)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kirk, Hans Fiskerne

  6 udg.: København: Gyldendal, 2006

  Utgiven första gången 1928.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Woolf, Virginia The waves.

  Harmondsworth: Penguin, 1951

  Utgiven första gången 1931.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Huxley, Aldous Brave new world

  London: Triad/Grafton, 1977, repr. 1987

  Utgiven första gången 1932.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Martinson, Moa Kvinnor och äppelträd

  2. pocketutg.: Stockholm: Natur och kultur, 2005

  Utgiven första gången 1933.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lagerkvist, Pär Dvärgen

  10. uppl.: Stockholm: Bonnier, 2002

  Utgiven första gången 1944.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Orwell, George Nineteen eighty-four : a novel

  [New ed.], repr.: Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1954, pr. 1971

  Utgiven första gången 1949.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lessing, Doris The grass is singing

  London: Heinemann, 1969, pr. 1982

  Utgiven första gången 1950.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lidman, Sara Hjortronlandet

  Stockholm: Bonnier, 1955

  Alternativt läses Tjärdalen (1953) eller Lifsens rot (1996)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nabokov, Vladimir Vladimirovič Fioretos, Aris Lolita

  Stockholm: Bonnier, 2007

  Utgiven första gången 1955.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Camus, Albert Alexanderson, Eva Fallet

  [Ny utg.]: Stockholm: Bromberg, 2007

  Utgiven första gången 1956.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gyllensten, Lars Senilia : mimisk essay

  Stockholm: Bonnier, 1956

  Alternativt läses Barnabok (1953)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sandemose, Aksel Johnson, Cilla Varulven

  [Ny utg.]: Stockholm: Bonnier [pocket], 2009

  Utgiven första gången år 1958.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Solženicyn, Aleksandr Isaevič Björkegren, Hans En dag i Ivan Denisovitjs liv

  [Ny utg.]: Stockholm: Bonnier, 2008

  Utgiven första gången år 1962.

  Se bibliotekets söktjänst

 • García Márquez, Gabriel Alin, Karin Hundra år av ensamhet

  [Ny utg., ny uppl.]: Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1996

  Utgiven första gången år 1967.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Salih, Tayeb Rydberg, Ingvar; Kahle, Sigrid Utvandringens tid

  Stockholm: Leopard, 2006

  Utgiven första gången år 1969.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bulgakov, Michail Afanasʹevič Blomqvist, Lars-Erik Mästaren och Margarita

  [Ny utg.]: Stockholm: Norstedt, 2010

  Utgiven första gången år 1971.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Murdoch, Iris. The Black Prince

  New York: Penguin Books, 2003

  Utgiven första gången 1973.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jelinek, Elfriede Holmqvist, Margaretha Pianolärarinnan

  [Ny utg.]: Stockholm: Forum, 2004

  Utgiven första gången år 1983.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Duras, Marguerite Gustafsson, Madeleine Älskaren

  [Ny utg.]: Stockholm: Bonnier, 2005

  Utgiven första gången år 1984.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Trotzig, Birgitta Dykungens dotter : en barnhistoria

  Stockholm: Bonnier, 1985

  Se bibliotekets söktjänst

 • New York-trilogin

  Utgiven i original år 1987.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rushdie, Salman The satanic verses : a novel

  1st Owl book ed.: New York: Henry Holt, 1997

  Utgiven i original år1988.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gao, Xingjian Malmqvist, Göran Andarnas berg

  [Ny utg.]: Stockholm: Atlantis, 2000

  Utgiven första gången år 1990.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vigdís Grímsdóttir, Knutsson, Inge Flickan i skogen

  Göteborg: Anamma, 1994

  Utgiven första gången år 1992.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Axelsson, Majgull Slumpvandring : [roman]

  Stockholm: Prisma, 2000

  Alternativt läses Aprilhäxan (1997).

  Se bibliotekets söktjänst

 • Houellebecq, Michel Bodegård, Anders Plattform

  Stockholm: Bonnier, 2002

  Utgiven första gången år 2001.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Müller, Herta Löfdahl, Karin Kungen bugar och dödar

  [Ny utg.]: Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2009

  Utgiven första gången år 2003.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Adiga, Aravind The white tiger : a novel

  1. Free Press paperback ed.: New York: Free Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Morrison, Toni A mercy

  London: Vintage, 2009

  Utgiven i original år 2008.

  Se bibliotekets söktjänst

Sekundärlitteratur

 • Adorno, Theodor W. Art, Society, Aesthetics

  Ingår i:

  Aesthetic theory

  London: Continuum, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Beaulieu, Elizabeth Ann Black women writers and the American neo-slave narrative : femininity unfettered

  Westport, Conn.: Greenwood Press, 1999

  Om Toni Morrison. Läses: Valda delar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bell, Michael Gabriel García Márquez : solitude and solidarity

  Basingstoke: Macmillan, 1993

  Läses: Valda delar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Booth, Wayne C. The Unreliable Narrator

  Ingår i:

  The rhetoric of fiction.

  Chicago: University of Chicago Press, 1961

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bradshaw, David; Dettmar, Kevin J. H. A companion to modernist literature and culture

  Malden, Mass.: Blackwell, 2006

  Läses: Valda delar. Kanske främst någon av följande kapitel: Jean-Michel Rabaté, "Philosophy", s. 9-18, Perry Meisel, "Psychology", s.79-91, R.M. Berry, "Language", s. 113-122, Brian Nicol, "Postmodernism", s.565-570, Marjorie Perloff, "Epilogue: Modernism Now", s. 571-578.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Donovan, Christopher Postmodern counternarratives : irony and audience in the novels of Paul Auster, Don DeLillo, Charles Johnson and Tim O'Brien

  New York: Routledge, 2005

  Om ironin hos Paul Auster. Läses: Valda delar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Erickson, John Islam and postcolonial narrative

  Cambridge: Cambridge University Press, 1998

  Om Salman Rushdie. Läses: Valda delar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Foucault, Michel What Is an Author?

  Ingår i:

  Textual strategies : perspectives in post-structuralist criticism

  Ithaca, N.Y.: Cornell U.P., cop. 1979

  (1969) s. 141-160

  Se bibliotekets söktjänst

 • The Modernist Novel

  Ingår i:

  Modernism 1890-1930

  London: Penguin Books, 1991, cop. 1976

  s. 393-498

  Se bibliotekets söktjänst

 • Grønlien Zetterqvist, Kirsten Att vara kroppssubjekt : ett fenomenologiskt bidrag till feministisk teori och religionsfilosofi

  Uppsala: Univ., 2002

  Läses: Delar av kapitlet "Erfarenhet av fruktsamhet", s. 44-77. Om Sara Lidmans Lifsens rot.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Højlund, Inger En udviklingslinie i Hans Kirks forfatterskab : udviklingen i historicitet og historiekonception eksemplificeret ved analyse af Fiskerne, Daglejerne, De ny tider, Djævelens penge og Klitgaard og sønner

  København: Samleren, cop. 1978

  Läses: ett urval bl.a. om Fiskerne

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kjersén Edman, Lena Fler systrar : kvinnliga författare från 1900-tal och 2000-tal

  Lund: Bibliotekstjänst, 2004

  Läses: Ett urval, t.ex. om Undset, Lidman, Morrison.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nussbaum, Martha Craven Love's knowledge : essays on philosophy and literature

  New York: Oxford Univ. Press, cop. 1990

  Läses: Kapitlet "Perceptive Equilibrium: Literary Theory and Ethical Theory", s. 168-194. Om Henry James och "The Ambassadors"

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rorty, Richard Retzlaff, Joachim Kontingens, ironi och solidaritet

  Studentlitteratur, 1997

  Läses: Kapitlet "Den siste intellektuelle i Europa: Orwell om grymhet", s. 195-215. Om Orwell och Nabokov.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Waugh, Patricia Metafiction : the theory and practice of self-conscious fiction

  London: Methuen, 1984

  Läses: Valda delar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Stenström, Thure Berättartekniska studier i Pär Lagerkvists, Lars Gyllenstens, och Cora Sandels prosa.

  Stockholm: Sv. bokförl. (Bonnier), 1964

  Läses: Kapitlet "Pär Lagerkvists Dvärgen - en jagroman", s. 1-20.

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan